Endüstride Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği alanında danışmanlık yapan organizasyonumuzla enerjinin en fazla kullanıldığı çimento, demir-çelik, cam, seramik, kâğıt, petrokimya, yapı malzemeleri ve plastik endüstrilerinde yoğunlaşarak enerji giderlerini azaltacak projeler geliştiriyoruz.

Endüstri kuruluşlarının üretim tesislerinde üretim süreçlerini inceleyip, detaylı ölçümlere dayalı enerji etüdü yapan enerji verimliliği uzmanlarımız etütler sonucunda yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi ile sistemlerdeki ısı, gaz ve kütle denkliklerini hesaplayarak enerji tasarrufu potansiyelini belirlemektedir.

Projelerimizde çözüm ortağı ve sistem entegratörü olduğumuz ABB, GE, HTT, ORMAT ve WILO Pompa, firmalarının geliştirdiği yüksek verimli ileri teknolojileri kullanılarak en yüksek verimlilik artışını sağlamayı hedefliyoruz.

Projelerimizin teknik ve finansal fizibilite raporunu bankalar için muteber nitelikte hazırlıyor, yatırım için gerekli olan proje finansmanının temininde destek oluyoruz. Bu modelde, endüstri kuruluşları enerji verimliliği projelerini özkaynak ayırmadan ve nakit akış dengesini bozmadan gerçekleştiriyor, proje finansmanının ödemelerini de enerji giderinden elde edilen tasarrufla yapıyorlar…Devamı

Comments are closed.