Enerji Verimliliği Fikri

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda enerji verimliliğinin iki farklı amacı olduğu belirtiliyor.

Öncelikli amacın kıt enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile enerjiye olan ihtiyacın azaltılması olduğu belirtiliyor. Enerji ihtiyacını karşılarken dışa bağımlı olması nedeniyle Ülkemizin de öncelikli hedefinin enerji kaynaklarının ve enerjinin tüketiminde verimliliğin artırılması olduğu resmen belirlenmiş durumda.

İkinci amacın, küresel ısınmanın sürekli artmasına bağlı olarak sıklaşan doğal felaketlerin önlenmesi olduğu açıklanıyor.Endüstri tesislerinin, binaların ve enerji santrallerinin bacalarından çıkan sıcak gazlar ile taşıtların ekzostları sürekli olarak atmosferi ısıtıyor. Bu olumsuzluğu azaltmak için enerji verimliliğini artırmak gerekiyor.

Türkiye’de sanayi ve binalarda tasarruf edilebilecek enerji miktarının 2013 yılı toplam enerji tüketiminin %18’ine eşit olduğu yapılan ölçümlerle tespit edilmiş.
Türkiye’nin enerji verimliliği hedefi 2023 yılı için %20; 2030 yılı için %27; 2050 yılı için ise %50 olarak belirlendi.
Bu hedefler her alanda önemli miktarda enerji verimliliği potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor.

Neden Enerji Verimliliği?

Enerji verimliliğinin artırılması enerji maliyetini azaltır, kâr ve kârlılığın artırılmasını sağlar.

Endüstriyel Enerji olarak, sizin için en uygun en yüksek tasarrufu sağlayacak enerji verimliliği projelerini geliştiriyoruz.

* Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Planı, 2011.
** Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Enerji Verimliliği Planı Taslağı, 2015.
*** Tapping the Potential for Energy Savings in Turkey, Dünya Bankası, 2011.

Çözüm Ortaklarımız

htt-logo

KIZGIN YAĞ KAZANI UZMANINDAN

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN İLERİ TEKNOLOJİ

Detaylı bilgi için tıklayınız